Phần mềm chấm công công trường

Database 530 fields and 15 tables
Human Effort 10 man-months

Hệ thống chấm công, Chat trao đổi dự án, hỗ trợ tài liệu trên công trình ngoài khơi. Đảm bảo công nhân trao đổi, tra cứu tài liệu, chấm công thông qua server local. Hoạt động ở môi trường không có Internet. Đồng bộ về trung tâm từ máy server local.

Vấn đề đặt ra

Nhu cầu chấm công, hỗ trợ tài liệu tại công trường ở nơi vùng sâu, vùng xa. Ví dụ các công trường ở hải đảo, ở dàn khoan hay trên các con tàu ngoài khơi. Đặc điểm các công trường này là không có Internet.

Phương án giải quyết

Cài đặt hệ thống dữ liệu công trường trên laptop. Hệ thống này sẽ giao tiếp với điện thoại qua Wifi. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ với server trung tâm ở đất liền khi có sóng internet.

Yêu cầu kỹ thuật

Hoạt động ổn định khi không có Internet. Đồng bộ nhanh chóng, dễ dàng và chính xác khi có Internet.