Phần mềm quản lý dự án và trao đổi nội bộ

Database 630 fields and 63 tables
Human Effort 60 man-months

Một dự án xây dựng nhà dân dụng thường sẽ sẽ có 3 bước:

  1. Tiếp cận khách hàng, báo giá và ký hợp đồng
  2. Thực hiện dự án.
  3. Hoàn thiện và bảo hành bảo trì.

Công ty có hàng trăm dự án công trình phân bổ ở các đia điểm khác nhau.  Công ty có nhu cầu quản lý toàn bộ quá trình làm việc của dự án từ bước 1 tới bước 3:Cần

Bước tiếp cận khách hàng

Đội ngũ tư vấn CRM, sales, kiến trúc sư, kỹ thuật viên, dự tóan viên theo dõi và cùng nhau chuẩn bị tài liệu, giao tiếp với khách hàng qua App.

Bước xây dựng

Kỹ sư, công nhân của công ty được điều đến công trường làm việc hàng ngày, cần quản lý chấm công, sự cố, báo cáo tiến độ… qua App.

Bước hoàn thiện bảo trì

Báo cáo sự cố, xử lý sự cố và các công việc phát sinh sau khi bàn giao công trình qua App.

Vấn đề đặt ra

Có hệ thống chủ động tối đa trong việc hiệu chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế đầy biến động của doanh nghiệp. Hệ thống giúp doanh nghiệp quản lý số lượng không giói hạn công trình, nhân viên. Hỗ trợ việc tạo ra nhiều chi nhánh hoạt độgn độc lập dựa trên một app chung của cả tập đoàn.

Phương án giải quyết

Xây dựng app mobile với yêu cầu khắt khe về tốc độ và trải nghiệm người dùng:

  • iOS: Swift
  • Android: Java
  • Web App: Angular
  • Backend: .netCore.

Yêu cầu kỹ thuật

App cài đặt với dung lượng nhỏ nhất. hoạt độnh nhanh, mượt mà ổn định. Không tốn pin hay gây chậm, nóng máy người dùng.

Web app hoạt động trên Chrome

Screenshots