The WareHouse Management – M.W.M

Database
Human Effort

Hệ thống Maytech Warehouse Management-M.W.M đáp ứng nhu cầu quản lý cho một tổng công ty kho vận nhận nhiệm vụ nhận các kiện hàng đơn lẻ, đóng gói trong Container và chuyển lên tàu hàng. Hệ thống quản lý quá trình nhập các gói hàng, xếp hàng vào kho, cân đo và ghi nhận tình trạng các gói hàng. Hàng sau đó được chuyển ra bãi đóng Container và chuyển đi. Toàn bộ quá trình được ghi hình, thu thập dữ liệu qua iPad. Hệ thống quản lý, kế toán được chạy trên nền tảng Web App.

I. CHỨC NĂNG TRÊN WEB

 

1. NHẬP HÀNG VÀO KHO

Nhận hàng từ xe vào kho, nhập thông tin xe, chủ hàng và thông tin số lượng kiện hàng, in phiếu chứa mã barcode dán lên kiện hàng.

2. XUẤT HÀNG THEO LỆNH

Nhập lệnh xuất hàng từ yêu cầu của khách hàng

3. KIỂM KHO

Tạo mẫu kiểm kho ngẫn nhiên để nhân viên quản lý kho đi kiểm kho

4. KẾ TOÁN

Ghi nhận toàn bộ chi phí xử lý hàng hóa, lưu kho, vận chuyển, bảo quản hàng nguy hiểm…

Kết nối với hệ thống kế toán của công ty để tạo hóa đơn tự động gởi khách hàng, kế toán không phải nhập liệu lại các hóa đơn này.

5. THÔNG BÁO

Các thông báo tự động , cánh báo được cài đặt tự động trong hệ thống gởi tới khách hàng, nhân viên hoặc ban quan trị.

II. CHỨC NĂNG TRÊN MOBILE

 

1. NHẬN HÀNG

Nhận hàng từ xe vào kho, in barcode dán lên kiện hàng, xếp hàng và đanh dấu vị trí, nghi nhận tình trạng hàng hóa. Toàn bộ quá trình sẽ được chụp hình gởi email cho khách xác nhận.

2. ĐO HÀNG: KHỐI LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG

Kết nối với cân và máy scan hàng qua wifi hoặc bluetooth

3. LẤY HÀNG ĐÓNG CÔNG

Đóng hàng vào công theo lênh đóng hàng của khách hàng, toàn bộ qua trình sẽ được chụp hình gởi email cho khách xác nhận.

4. KIỂM KHO

Nhân viên kiểm kho sẽ nhận được thông báo kiểm kho khi có phiếu kiểm kho được tạo. Nhân viên sẽ đi audit các kiện hàng, nghi lại tình trạng, vị trí các kiện hàng trong phiếu kiểm kho.

Vấn đề đặt ra

Khách hàng yêu cầu hệ thống xử lý nhanh chóng việc nhập hàng. Chính xác trong việc xếp hàng vào kho, xuất hàng xếp lên container và báo cáo tình trạng hàng hóa cho khách hàng.

Phương án giải quyết

Dùng Web app cho nhân viên văn phòng  và Mobile App cho nhân viên kho để xử lý nhanh chóng, đồng bộ.

Yêu cầu kỹ thuật

Kết nối với thiết bị máy nâng, máy quét barcode, máy cân để nhanh chóng, chosnh xác trong việc lấy thông tin kích thước, cân nặng, hình ảnh  và vị trí của kiện hàng.

Hoạt động 247, server đặt tại kho.