Phần mềm DMS viết riêng – quản lý hệ thống phân phối hàng hóa

Database 1310 fields and 52 tables
Human Effort 15 man-months

Các chức năng chính của phần mềm DMS viết riêng do Maytech phát triển, mọi chức năng sẽ được hỉnh sửa theo đúng nhu cầu đặc thù của khách hàng. Mỗi doanh nghiệp có một lợi thế, bí mật kinh doanh và triết ký kinh doanh riêng. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất của quý khách.

1. Phần mềm DMS viết riêng – Mobile App

1.1 Tạo đơn hàng

Nhân viên có quyền tạo đơn hàng cho khách. Đơn hàng có đầy đủ KM nếu thỏa điều kiện, xem được các KM đang hưởng trên đơn hàng trước khi gửi đi.

1.2 Tạo khách hàng mới

Nhân viên có quyền mới có quyền tạo khách hàng mới.

Có cơ chế chống lại việc tạo khách hàng lặp lại cho khách đã tồn tại, yêu cầu nhập số điện thoại, chụp hình, và xóa các khách hàng không tương tác mua hàng trong thời gian 2-4 tháng.

1.3 Thu tiền công nợ

 • Thu tiền
  Nhân viên có danh sách thu hồi công nợ cho từng khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ liệt kê danh sách các đơn hàng chưa thanh toán hoặc thanh toán thiếu.
  Nhân viên nhận thiền, nghi nhận số tiền thực tế vào trong hệ thống.
 • Kiểm lại

2. Phần mềm DMS viết riêng – WEB APP

2.1 Chương trình khuyến mãi

2.1.1 Định nghĩa các chương trình khuyến mãi

 • Mua số lượng tặng thêm sản phẩm.
 • Mua số lượng bao nhiêu được giảm giá.
 • Mua sản phẩm A tặng sản phẩm B.
 • Định nghĩa thêm.

2.1.2 App khuyến mãi cho sản phẩm, nhóm sản phẩm

Với mỗi đợt khuyến mãi, admin sẽ chọn loại khuyễn mãi và chọn sản phẩm để app khuyến mãi, điều kiện khuyến mãi, thời hạn.

Có thể set nhiều loại CTKM trên 01 mã sản phẩm trên cùng 01 đơn hàng; đơn hàng có thể vừa chạy CTKM tự động vừa cùng chạy CTKM tay (cho phép chọn thêm KM tay trước khi kết thúc đơn hàng).

2.2 Nhập hàng vào kho

2.2.1 Nhập hàng từ nhãn hàng

 • Nhân viên của nhãn hàng sẽ đưa phiếu giao hàng để nhập vào hệ thống.
 • Nhân viên kho sẽ chọn phiếu giao của nhãn hàng để biết được danh sách hàng cần nhận nhưng không có số lượng.
 • Nhân viên kho kiểm đếm và nhập số thực tế.
 • Nếu số lượng nhập trùng với số lượng trong phiếu giao hàng của nhãn hàng thì hoàn thành phiếu, nếu lệnh số lượng thì phải có mô tả cụ thể để có hướng xử lý:
  • Nếu hàng thiếu thì xử lý thế nào?
  • Nếu hàng thừa thì xử lý thế nào?

2.2.2 Nhập hàng trả

 • Lập phiếu nhập lại hàng đã xuất nhưng khách không lấy.

2.3 Bán hàng

2.3.1 Import đơn hàng từ DMS

Import từ file lấy từ WEB xuống:

 • Hiển thị số lượng đơn hàng trong file.
 • Hiển thị số đơn hàng import thành công.
 • Hiển thị các đơn hàng import bị lỗi, nguyên nhân lỗi để nhân viên nhập bằng tay.

2.3.2 Tạo đơn hàng qua hệ thống

 • Form nhập đơn hàng trực tiếp vào hệ thống.

2.4 Xuất hàng

 • Tạo phiếu xuất hàng cho các xe giao hàng.
 • Tạo phiếu giao hàng tạm cho bán lẻ.

2.5 Công nợ

 • Phân công thu nợ: Phân công thu nợ cho nhân viên, phân theo khách hàng cần thu.
 • Kiểm tra chứng từ: Scan phiếu thu để đảm bảo thu đủ tiền (làm trên App điện thoại).
 • Phiếu thu.
 • Phiếu chi.

2.6 Tồn kho

 • Kiểm đếm.
 • Điều chỉnh tồn kho.

2.7  Master data

 • Danh mục khách hàng.
 • Khách hàng.
 • Danh mục sản phẩm.
 • Sản phẩm.
 • Nhà cung cấp.
 • Nhãn hàng.

2.8 Báo cáo

 • Dashboard tổng quan.
 • Báo cáo tổn kho.
 • Báo cáo nhập xuất hàng.
 • Báo cáo KPI nhân viên.
 • Báo cáo thu/chi.
 • Báo cáo công nợ.
 • Thành tiền khuyến mãi.
 • Số lượng khuyến mãi.

Vấn đề đặt ra

Khách hàng cần hệ thống phần mềm DMS quản lý việc nhập hàng từ các nhãn hàng:

 • Nhận đơn hàng từ DMS của nhãn hàng đưa vào hệ thống.
 • Quản lý chương trình khuyến mãi.
 • Quản lý đơn hàng của do nhân viên nhập.
 • Quản lý giao hàng cho khách, công nợ.
 • Quản lý xuất nhập kho và kiểm kho.
 • Quản lý thu chi, công nợ, lãi lỗ.
 • Hệ thống báo cáo đầy đủ chi tiết.

Phương án giải quyết

Hệ thống phần mềm DMS MAYTECH tích hợp bao gồm:

 • WEB APP: dành cho nhân viên văn phòng và ban quản trị.
 • Mobile App: Danh cho nhân viên kho, nhân viên sales, khách hàng và tài xế giao hàng.

Yêu cầu kỹ thuật

 • Bảo mật tốt đa thông tin khách hàng, phân quyền việc xem bao nhiêu khách hàng, user được xem những thông tin gì của khách hàng.
 • Cung cấp công cụ hỗ trợ mã hóa thông tin khách hàng quan trọng.
 • Tốc độ nhanh, ổn định.
 • Dữ liệu nhất quán không thay đổi theo thời gian.
  Lưu lịch sửa thao tác dữ liệu toàn bộ hệ thống.

Screenshots