Medical Care

Database 1949 fields and 80 tables
Human Effort 40 man-months

Ở Mỹ, hàng năm có hàng chục ngàn trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Những em bé này được nhân viên y tế định kỳ viếng thăm, khám bệnh, kê toa. Việc thăm khám này có khi 2-3 tháng một lần nên đòi hỏi nhân viên y tế phải có đầy đủ thông tin lịch sử của bệnh nhân nhằm đảm bảo việc chăm sóc liên tục không gián đoạn. Bác sĩ khi kê toa thuốc mới cũng phải tham khảo từ những toa thuốc trước. Ngoài ra việc quản lý hàng ngàn thông tin chi tiết về bệnh nhân phải đảm bảo chính sác, dễ tìm kiếm, dễ nhìn dễ hiểu giúp bác sĩ trong việc tra cứu thông tin.

Công ty cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc đặc biệt nay cũng cần có hệ thống quản lý chi phí, bảo hiểm, người giam hộ và các thông tin liên quan tới pháp lý.

Vấn đề đặt ra

Đối tác yêu cầu hệ thống quản lý khách hàng (trẻ em cần chăm sóc y tế đặc biệt), liều lượng thuốc, công ty bảo hiểm, chi phí, bác sĩ, xét nghiệm y tế và thăm khám. Nhu cầu cung cấp thông tin và xử lý thông tin đầy đủ, tức thời khi nhân viên kỹ thuật thăm viếng khách hàng.

Phương án giải quyết

Xây dựng ứng dụng  máy tính PC có thể chạy offline (không kết nối với máy chủ) khi kỹ thuật viên đến thăm khám và ghi nhận tình trạng bệnh nhân. Khi kỹ thuật viên trở lại văn phòng, ứng dụng sẽ đồng bộ dữ liệu mới nhất lên máy chủ và lấy thông tin mới nhất từ máy chủ về máy cục bộ.

Yêu cầu kỹ thuật

• Hỗ trợ được 500 người dùng đồng thời.
• Báo cáo nhanh chóng.
• Hỗ trợ chế độ offline trong những vùng sóng yếu.
• Bảo mật tuyeeht đối thông tin khách hàng, phân quyền tới từng record.
• Hoạt động ở môi trường không có Internet.
• Cơ chế đồng bộ dữ liệu online/offline chính xách và nhanh chóng (dưới 5 phút).

Screenshots