Web App

Các ứng dụng Web App được phát triển trên nền tảng .Net MVC có các giao diện đặc thù theo yêu cầu khắt khe của khách hàng. Maytech sở hữu Framework ổn định, mạnh mẽ và bảo mật đảm bảo toàn hệ thống hoạt động ổn định liên tục với số lượng dữ liệu được cập nhật thường xuyên. Hệ thống phân quyền trong hệ thống được thiết kế bảo mật  đảm bảo an toàn cho người dùng.
Chúng tôi sử dụng các công nghệ:
 C#, MVC.
 DevExpress, Reposnsive.
 WCF, Web API.
 Entity framework.
 SQL Server.

CÔNG NGHỆ

Hosting Provider

Đây là hệ thống quản lý server, chuyên dùng cho các nhà cung cấp hosting, khách hàng, nhân viên bán hàng đại lý. Hệ thống có thể vận hành trên 3.000 server và hàng trăm ngàn khách hàng, giao diện quản lý dễ sử dụng, hệ thống được tích hợp nhiều tính năng tự động như gửi email, tiếp nhận đơn hàng, xử lý dữ liệu, thống kê, gia hạn gói sử dụng khách hàng. Maytech hiện tại đang sử dụng hệ thống này.
Công nghệ phát triển:

 ASP.NET  MVC.
 SQL Server.
 Plesk, cPanel API.
 Xen Server API.
 110 tables, 1466 fields.
 56 man months.