Maytech
luôn đón chào bạn tới công ty

Đừng ngần ngại nộp hồ sơ ngay cả khi bạn không có bằng cấp, chúng tôi đánh giá cao sự tự tin và đam mê!

LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

 

Số lượng: 2

 

Yêu cầu chuyên môn:

 • Yêu thích máy tính, yêu thích lập trình .
 • Có tư duy logic tốt.
 • Biết về lập trình hướng đối tượng, biết về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.
 • Biết các ngôn ngữ sau là một lợi thế: C#, Swift, Java.

Mô tả công việc:

 • Xây dựng phần mềm trên nền tảng Angula – API.
 • Lập trình App điện thoại.
 • Học cách phân tích yêu cầu và thiết kế DB.

Quyền lợi:

 • Lương cơ bản 8-25 triệu.
 • Lương theo doanh số dự án.

Yêu cầu chung:

 • Sức khỏe tốt.
 • Vui vẻ yêu đời.
 • Chịu khó để mong kiếm được nhiều tiền, học được nhiều điều.
 • Bằng cấp là thứ yếu.

Vui lòng gởi CV tới info@maytech.vn

LẬP TRÌNH WEB

 

Số lượng: 2

 

Yêu cầu chuyên môn:

 • Yêu thích máy tính, yêu thích lập trình web.
 • Có tư duy logic tốt.
 • Biết về lập trình hướng đối tượng, biết về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.
 • Biết các ngôn ngữ sau là một lợi thế: C#, PHP.

Mô tả công việc:

 • Xây dựng website trên nền tảng WordPress.
 • Lập trình, học cách phân tích yêu cầu và thiết kế DB.

Quyền lợi:

 • Lương cơ bản 8-15 triệu.
 • Lương theo doanh số dự án.

Yêu cầu chung:

 • Sức khỏe tốt.
 • Vui vẻ yêu đời.
 • Chịu khó để mong kiếm được nhiều tiền, học được nhiều điều.
 • Bằng cấp là thứ yếu.

Vui lòng gởi CV tới info@maytech.vn