Phần mềm DMS Maytech
Phần mềm DMS viết riêng – quản lý hệ thống phân phối hàng hóa

Các chức năng chính của phần mềm DMS viết riêng do Maytech phát triển, mọi chức năng sẽ được hỉnh sửa theo đúng nhu cầu đặc thù của khách hàng. Mỗi doanh nghiệp có một lợi thế, bí mật kinh doanh và triết ký kinh doanh riêng. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu

Xem chi tiết

Doctor Finder

Doctor Finder là một giải pháp y tế hoàn chỉnh cho người dùng. Bạn có thể tìm các bác sĩ gần đó với các chi tiết hồ sơ đầy đủ của bác sĩ. Bạn có thể tìm thấy các bác sĩ giỏi nhất xung quanh mình, kiểm tra hồ sơ của anh ấy, kiểm tra

Xem chi tiết