Thiết kế website responsive – Giao diện tùy ứng

VnExpress chính thức ứng dụng Giao diện tùy ứng (responsive design) tiên tiến, đồng thời bổ sung cột tin bên trái trình bày những tin bài hấp dẫn nhất do tòa soạn lựa chọn cho độc giả. Responsive Maytech tự động tương thích với các nền tảng thiết bị khác nhau. Sau thời gian phát triển

Xem chi tiết