Tầm quan trọng của việc bảo trì phần mềm
Bảo trì phần mềm là gì? Tầm quan trọng của việc bảo trì phần mềm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp

Bảo trì phần mềm là gì? Một số lợi ích khi doanh nghiệp bảo trì phần mềm Tương tự các thiết bị điện tử, máy móc hay những dụng cụ khác, phần mềm cũng có một vòng đời nhất định. Từ giai đoạn hình thành đến suốt quá trình sử dụng, phần mềm cần được

Xem chi tiết
Top 10 công ty lập trình phần mềm lớn nhất năm 2023

Tại Việt Nam hiện nay số lượng công ty lập trình phần mềm ngày càng ngày càng gia tăng nhanh chóng cả về chất lượng và số lượng. Việt Nam cũng được biết đến là cường cuốc gia công phần mềm. Ngành phần mềm Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ từ gia

Xem chi tiết