Phần mềm cân điện tử

Nếu công ty bạn có nhiều hơn 1 đầu cân điện tử, việc quản lý tập trung dữ liệu, thống kê, xuất báo cáo, bảo mật sẽ trở lên quan trọng, cần thiết. Maytech giới thiệu hệ thống phần mềm cân điện tử tiên tiến, kết nối nhiều đầu cân, quản lý dữ liệu tập

Xem chi tiết