M.R.S – Maytech Real Estate

Database 2546 fields and 120 tables
Human Effort 60 man-months

 

Hệ thống phần mềm chạy client/server bao gồm các module sau:

1.    MODULE QUẢN LÝ HỆ THỐNG:

 • Tự thiết lập danh mục hệ thống.
 • Cấp tài khoản người dùng.
 • Phân quyền người dùng.
 • Mở/khóa tài khoản người dùng.
 • Thiết lập các thông số hệ thống.

2.    MODULE QUẢN LÝ NHÂN VIÊN:

 • Quản lý thông tin nhân viên.
 • Nhân viên được quản lý theo từng phòng ban, chi nhánh, nhóm.
 • Quản lý nhiệm vụ, lịch làm việc của nhân viên.
 • Nhắc lịch làm việc cho nhân viên.
 • Giao việc cho nhân viên trực tiếp trên phần mềm.
 • Phân quyền chặt chẽ tới từng nhân viên.
 • Chuyển quyền quản lý khách hàng, giao dịch.

3.    MODULE QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG:

 • Phân loại quản lý khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
 • Quản lý đầy đủ thông tin khách hàng: Họ tên, ĐT, Email, CMND, Mã số thuế, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp.
 • Quản lý chi tiết nhật ký, lịch sử giao dịch của từng khách hàng.
 • Quản lý lịch hẹn giữa nhân viên với khách hàng.
 • Tự động nhắc lịch hẹn cho nhân viên khi sắp đến giờ hẹn.
 • Quản lý người giới thiệu, người đại diện của khách hàng.
 • Chức năng import dữ liệu khách hàng bằng file excel hàng loạt lên hệ thống phần mềm.
 • Phân loại khách hàng theo mức độ tiềm năng.
 • Phân loại khách hàng theo khu vực.
 • Phân loại khách hàng theo cấp độ giao dịch.
 • Phân loại khách hàng theo giá trị giao dịch.

4.    MODULE THẺ THÀNH VIÊN:

 • Quản lý danh mục thẻ và quy định số diểm tích lũy dựa trên hợp đồng.
 • Cấp thẻ thanh viên theo danh mục thẻ.
 • Tra cứu thông tin thẻ thanh viên trên web.
 • Lập danh sách: thẻ đã in, khách hàng mới được tăng hạng, khách hàng sắp hết hạn…

5.    MODULE QUẢN LÝ DỰ ÁN:

 • Quản lý thông tin dự án.
 • Chính sách bán hàng theo từng dự án.
 • Lịch thanh toán.
 • Biểu mẫu cập nhật động.
 • Tài liệu dự án.

6.    MODULE QUẢN LÝ KHO SẢN PHẨM:

 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Quán lý sản phẩm theo mã căn/mã lô.
 • Dễ dàng tìm kiếm, truy vấn thông tin.
 • Quản lý các thông tin này để không bị nhập dữ liệu trùng lặp (sản phẩm lưu trữ 2 lần trong dữ liệu).
 • Quản lý tình trạng sản phẩm bằng màu sắc (chưa bán, đang mở bán, đã có khách giữ chỗ, đặt cọc, đã ký HĐMB, HĐGV).
 • Quản lý lịch sử giao dịch, nhật ký thay đổi thông tin sản phẩm.
 • Quản lý hình ảnh, tài liệu, sổ hồng, sổ đỏ của sản phẩm.
 • Chức năng import dữ liệu sản phấm bằng file excel hàng loạt lên hệ thống phần mềm.
 • Chức năng tự động tìm kiểm, xử lý thông tin giữa các nhu cầu cần mua, cần bán, cho thuê, cần thuê… để nhanh chóng đưa ra kết quả phù hợp nhất, giúp Sales dễ dàng bán hàng.
 • lmport bảng giá.
 • Quản lý tiến độ thanh toán.
 • Quản lý thu chi, theo dõi công nợ của từng sản phẩm.

7.    MODULE QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG:

 • Thiết lập thông tin chính sách bán hàng của dự án.
 • Chính sách chiết khấu nếu mua số lượng nhiều.
 • Chính sách chiết khấu cho những căn giao dịch đầu tiên.
 • Chính sách chiết khấu nếu thanh toán ngay.
 • Chính sách ưu đãi lãi suất nếu thanh toán trước hạn.
 • Chính sách phạt nểu thanh toán quá hạn.
 • Chính sách hỗ trợ vay ngân hàng mua căn hộ.

8.    MODULE QUẾT ĐỊNH MỞ BÁN VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:

 • Quản lý tiến độ toán theo từng dự án.
 • Tiến độ được cập nhật chủ động theo số lượng ngày.

9.    MODULE QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH GIỮ CHỖ:

 • Quản lý thông tin khách hàng giữ chỗ.
 • Quản lý trạng thái giao dịch giữ chỗ.
 • Quản lý thời gian giữ chỗ.
 • Quản lý quá trình phê duyệt giao dịch.
 • Quàn lý lịch sử giao dịch.
 • Quản lý tiền giữ chỗ.
 • In phiếu giữ chỗ, phiếu thu, chi trực tiếp trên hệ thống phần mềm (thuận tiện, nhanh chóng và chính xác).

10. MODULE QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH ĐẶT CỌC:

 • Chuyển tiếp giao dịch từ giữ chỗ sang đặt cọc.
 • Quản lý thông tin khách hàng đặt cọc.
 • Quán lý trạng thái giao dịch đặt cọc bằng màu sắc.
 • Quán lý quá trình phê duyệt giao dịch của cấp trên.
 • Quán lý lịch sử giao dịch đặt cọc.
 • Quản lý thu tiền đặt cọc.
 • In hợp đồng đặt cọc, phiếu thu, chi trực tiếp từ hệ thống phần mềm.
 • Quản lý biểu mẫu hợp đồng đặt cọc theo nhiều loại.
 • Lưu trữ file cứng hợp đồng đặt cọc trên phần mềm.
 • Dễ dàng tìm kiếm, truy vấn về sau.

11. MODULE QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG GÓP VỐN:

 • Chuyển tiếp giao dịch từ đặt cọc sang HỢP ĐỒNG GÓP VỐN.
 • Quản lý thông tin khách hàng trên hợp đồng.
 • Quản lý trạng thái giao dịch bằng màu sắc.
 • Quản lý quá trình phê duyệt giao dịch của cấp trên.
 • Quản lý lịch sử giao dịch.
 • Quản lý tiển độ thanh toán của hợp đồng.
 • In hợp đồng, phiếu thu, chi trực tiếp trên hệ thống phần mềm.
 • Quản lý biểu mẫu hợp đồng theo nhiều loại khác nhau.
 • Lưu trữ fìle cứng hợp đồng trên phần mềm.
 • Dễ dàng tìm kiếm, truy vấn về sau.

12. MODULE QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG MUA BÁN

 • Chuyển tiếp giao dịch từ HĐGV, HĐVV sang HĐMB.
 • Quản lý thông tin khách hàng trên hợp đồng.
 • Quán lý trạng thái hợp đồng bằng màu sắc.
 • Quản lý quá trình phê duyệt hợp đồng của cấp trên.
 • Ghi nhận lịch sử giao dịch.
 • Quản lý tiến độ thanh toán của hợp đồng.
 • In hợp đồng, phiếu thu, chi trực tiếp từ hệ thống phần mềm.
 • Quản lý biểu mẫu hợp đồng theo nhiều loại khác nhau.
 • Lưu trữ file cứng hợp đồng trên phần mềm.
 • Dễ dàng tìm kiếm, truy vấn về sau.

 

13. MODULE QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG

 • Quản lý thông tin khách hàng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng.
 • Kiểm tra điều kiện được phép chuyển nhượng.
 • Lập hợp đồng chuyển nhượng.
 • Xác nhận chuyển nhượng qua sàn.
 • Quản lý trạng thái giao dịch bằng màu sắc.
 • Quản lý quá trình phê duyệt hợp đồng của cấp trên.
 • Ghi nhận lịch sử giao dịch.
 • Quản lý tiến độ thanh toán của hợp đồng.
 • In hợp đồng, phiếu thu, chi trực tiếp từ hệ thống phần mềm.
 • Quản lý biểu mẫu hợp đồng theo nhiều loại khác nhau.
 • Lưu trữ file cứng hợp đồng trên phần mềm.
 • Dễ dàng tìm kiếm, truy vấn về sau.

14. MODULE QUẢN LÝ NGHIÊP VỤ GIAO DỊCH THANH LÝ, BÀN GIAO

 • Quản lý thông tin khách hàng thanh lý, bàn giao.
 • Lập biên bản.
 • Quản lý quá trình phê duyệt biên bản của cấp trên.
 • Ghi nhận lịch sử giao dịch.
 • In biên bản trực tiếp từ hệ thống phần mềm.

15. MODULE QUẢN LÝ CÔNG NỢ

 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
 • Theo dõi công nợ theo từng đợt thanh toán.
 • Thống kê công nợ, báo cáo phân tích tuổi nợ.
 • Tự động tính lãi suất trước hạn, lãi suất quá hạn.
 • Gửi Email, SMS nhắc nợ tự động.
 • In giấy thông báo nhắc nợ tới hạn cho tất cả khách hàng trực tiếp trên hệ thống.

16. MODULE MARKETING

Phân loại khách hàng theo mức độ tiềm năng.

 • Phân loại khách hàng theo khu vực.
 • Phân loại khách hàng theo cấp độ giao dịch.
 • Phân loại khách hàng theo giá trị giao dịch.
 • Cài đặt tự động nhắc ngày sinh nhật của khách hàng.
 • Tự động gửi email, SMS chúc mừng sinh nhật khách hàng.

17. MODULE BIỂU MẪU

 • Quản lý tài liệu, biểu mẫu hợp đồng, phụ lục, thông báo nhắc nợ, biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng, module báo cáo thống kê:
 • Thống kê báo cáo động theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 • Báo cáo sản phẩm tồn kho.
 • Thống kê báo cáo doanh số, khách hàng tiềm năng theo biểu đồ.
 • Thống kê doanh thu theo dự án.
 • Thống kê doanh số bán hàng theo nhân viên.
 • Thống kê doanh số bán hàng theo khu vực.
 • Doanh thu theo ngày, tháng, năm.

Vấn đề đặt ra

Doanh nghiệp Chủ Dự Án có nghiệp  vụ bán hàng, đặt cọc, trả dần cùng các nghiệp vụ theo dõi giấy tờ,  pháp lý. Ngoài ra còn có các như cầu gởi bán, chuyển nhượng hợp đồng

Phương án giải quyết

Hệ thống M.R.S giải qyết bàì toán trên theo mô hình lưu trữ tập trung. Các máy nhánh truy xuất và xử lý dữ liệu rồi cập nhật về trung tâm dữ liệu.

Yêu cầu kỹ thuật

Hẹ thống yêu cầu phân quyền tới các thành viên, phân quyền tới các chức năng trong hệ thống.  Việc phân quyền này hoàn toàn do Admin chủ động thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Hệ thống cũng yêu cầu có khả năng làm việc từ xa thong qua mạng internet, xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác.

Screenshots