Ứng dụng Thu thập thông tin hàng hóa

Database 509 fields & 20 tables
Human Effort 15 man months

Hệ thống thu thập thông tin hàng hóa được phân phối tại các điểm bán hàng, giúp cho các nhãn hàng kiểm soát thị trường, quản lý và kiểm tra quá trình trưng bày sản phẩm mới. Bao gồm 3 thành phần chính sau:

Android Client

 Thông tin hình ảnh.
 GPS.
 Thông tin cửa hàng.
 Video.
 Các ghi nhớ.
 Phân quyền và nhắc nhở Hệ thống lưu trữ.

Hệ thống Web Admin

 Quản trị thành viên và phân quyền.
 Các báo cáo.
 Quản trị dữ liệu.
 Chấm công tính điểm.
 Dùng công nghệ: C# MVC, HTML5.

Cloud

 WEB API.
 SQL Server.

 

Vấn đề đặt ra

Các nhãn hàng có nhu cầu thu thập thông tin hàng hóa cua mình được bày bán như thế nào. Nhân viên thị trường sẽ đến các điểm bán hàng như tạp hóa, siêu thị để ghi nhận các thông tin, hình ảnh, phỏng vấn chủ cửa hàng, phỏng vấn nhân viên. Hệ thống đảm bảo tự động phát hiện việc nhân viên thi trường gian lận làm giả số liệu.

Phương án giải quyết

Hệ thống sử dụng điện thoại làm thiết bị thu thập dữ liệu, vừa phổ biến vừa đơn giản. Quá trình lấy số liệu được nghi nhận lại tọa độ GPS điểm hiện trường, hình ảnh được trích xuất dữ liệu GPS, thời gian chụp nhằm loại bỏ việc gian lận. Dữ liệu được chuyển về server và xử lý tập trung, duyệt và lên báo cáo qua hệ thống Admin tool phân quyền chi tiết.

Yêu cầu kỹ thuật

• Hỗ trợ được 100 người dùng đồng thời.
• Báo cáo nhanh chóng.
• Hỗ trợ chế độ offline trong những vùng sóng yếu.
• Bảo mật thông tin các điểm bán, phân quyền tới từng record.
• Hoạt động ở môi trường không có Internet.

Wireframe

Screenshots