Thông tin bất động sản

Hệ thống thu thập thông tin Bất Động Sản đang rao bán. Thông tin được thu thập từ điện thoại và chuyển về hệ thống quản lý. Phần mềm thu thập thông tin Bất Động Sản sẽ phân phối, kiểm soát biến động, khoanh vùng lên kế hoạch, quản lý sales:

 Video, hình chụp panorama.
 GPS và hiệu chỉnh vị trí trực tiếp trên bản đồ.
 Thông tin liên lạc của nhà.
 Các thông tin khác.
 Phân quyền cho từng nhóm thành viên.
 Hệ thống tính điểm cho cộng tác viên.
 Hệ thống kiểm tra ngẫu nhiên đảm bảo tính trung thực.
 Cảnh báo cập nhật thông tin sau một thời gian.

Wireframe

Đang cập nhật

Screenshots

Đang cập nhật