Thông tin bất động sản

Database 680 fields and 25 tables
Human Effort 120 man-months

Hệ thống thu thập thông tin Bất Động Sản đang rao bán. Thông tin được thu thập từ điện thoại và chuyển về hệ thống quản lý. Phần mềm thu thập thông tin Bất Động Sản sẽ phân phối, kiểm soát biến động, khoanh vùng lên kế hoạch, quản lý sales:

 Video, hình chụp panorama.
 GPS và hiệu chỉnh vị trí trực tiếp trên bản đồ.
 Thông tin liên lạc của nhà.
 Các thông tin khác.
 Phân quyền cho từng nhóm thành viên.
 Hệ thống tính điểm cho cộng tác viên.
 Hệ thống kiểm tra ngẫu nhiên đảm bảo tính trung thực.
 Cảnh báo cập nhật thông tin sau một thời gian.

Vấn đề đặt ra

Nhu cấu thu thập các thông tin bán nhà, cho thuê nhà nhanh chóng. Việc thu thập này phải thật dễ dàng để mọi người chia sẻ và nhận khoa hồng khi có giao dịch. Yêu cầu thoogn tin rõ ráng. minh bạch.

Phương án giải quyết

Phần mềm thu thập và chia sẻ được viết trên nền tảng Mobile App.

Yêu cầu kỹ thuật

Dễ dàng sử dụng, rõ ràng và minh bạch hoa hồng.

Screenshots