Top 5 công ty viết phần mềm theo yêu cầu 2022

Việt nam từ lâu đã có tiếng trên thế giới về gia công phần mềm. Nhưng để tìm được một công ty làm phần mềm theo yêu cầu ở Việt Nam lại không hề dễ dàng. Vì sao vậy? Loại công ty thứ nhất là các công ty gia công phần mềm cho nước ngoài

Xem chi tiết
Top 10 công ty lập trình phần mềm lớn nhất năm 2022

Tại Việt Nam hiện nay số lượng công ty lập trình phần mềm ngày càng ngày càng gia tăng nhanh chóng cả về chât lượng và số lượng. Việt Nam cung được biết đến là cường cuốc gia công phần mềm. Ngành phần mềm Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ từ gia

Xem chi tiết
3 trường đại học có lập trình viên tốt nhất thế giới.

Russian Federation College, ITMO University | Russia Sun Yat-sen Memorial Middle School | China Ho Chi Minh City University of Science | Vietnam   Theo: http://blog.hackerrank.com/which-universities-have-the-best-coders-in-the-word/

Xem chi tiết