Số điện thoại: +84 2873 040 030 Giờ làm việc: 08:30-18:00 Email: info@maytech.vn

3 trường đại học có lập trình viên tốt nhất thế giới.

  1. Russian Federation College, ITMO University | Russia
  2. Sun Yat-sen Memorial Middle School | China
  3. Ho Chi Minh City University of Science | Vietnam

 

coder2

Theo: http://blog.hackerrank.com/which-universities-have-the-best-coders-in-the-word/

 

Which Universities Have the Best Coders in the Word? – HackerRank Blog

 

By | 2017-06-16T10:37:53+00:00 January 11th, 2017|Categories: Kiến thức chung, Tin mới|0 Comments