3 trường đại học có lập trình viên tốt nhất thế giới.

Posted on
  1. Russian Federation College, ITMO University | Russia
  2. Sun Yat-sen Memorial Middle School | China
  3. Ho Chi Minh City University of Science | Vietnam

 

coder2

Theo: http://blog.hackerrank.com/which-universities-have-the-best-coders-in-the-word/

 

Which Universities Have the Best Coders in the Word? – HackerRank Blog

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *