Top 5 công ty viết phần mềm theo yêu cầu 2022

Việt nam từ lâu đã có tiếng trên thế giới về gia công phần mềm. Nhưng để tìm được một công ty làm phần mềm theo yêu cầu ở Việt Nam lại không hề dễ dàng. Vì sao vậy? Loại công ty thứ nhất là các công ty gia công phần mềm cho nước ngoài

Xem chi tiết